Amor
54 Bl. a–c⁶def⁶gh⁶ik⁶. 32 Z. Typ. 1:156G, 2:94G. Init. a, c. Rubr. β. Leisten. 16 Hlzs.
Bl. 1a (D³)as dis büchlin werd bekāt.  Amor die lieb iſt es genāt/ des pfēings art/ v  untrw ſpyl/ wirt hie vngeſpart/ tractieret vyl  Man ſpꝛicht gekaufft lieb hab nit wert/ Wirt doch  menicher damit verſert/ … Bl. 1b (A)mor die lieb  Hlzs.  Bl. 2a (W)Ie woll vnd nůn die ge-müt der Iungen mee dan  voꝛmals ergetzliche ding  zůleſen/ müſſigkeit zů vermyden/ gefliſſen ſynt … Bl. 2b Z. 26 ¶ Hie verſagt die Fraw dem Iūgling Doꝛumb er troſtloß vnnd trurigklych yn das ellend gyng Vnnd faher an zů trüren vnd zů klagende.  Bl. 3a m. Sign. aiij Hlzs.  (E)In ſach hat mich betzwungen  vnd mit luſt doꝛ zů gedꝛungē  … Sign. b Vnd mich früntlich zů ym ziehen  Endet Bl. 59b Z. 22 Der vnß trucken ſür/ durch dē ioꝛdē  Zum hymeliſchē gelobten ieruſalem.  Amen.  ¶ Dis büchlyn der lieb/ eyn ende hatt. Zů ſtroſzburg  getrückt/ yn der werden ſtat. Von Mathis hüpfuff  vnder der pfaltzſtegen. Got geb vnſz allen ſynnen ſegē  Das werd vnſz allen wor. Getruckt In dem nün-vnd nützigſten Iar ⁊c  Bl. 60 leer.
Reproduktionen: Bern UB (Digitalisat).
HC 930. Schr 3265. Schramm XX Abb. 2089–2100. Duntze: Hupfuff 8. IDL 255. ÖNB-Ink A-279. ISTC ia00566200.
Bern UB
. Hilversum LibernaColl
. Strasbourg ehem. BVille. Wien *NB
(Bl. 54 fehlt).
Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.
0161910N Amor, die Liebe. [Strassburg: Mathis Hupfuff, um 1510]. 
52 Bl. A–D⁸EFG⁸H–K. 31 Z. 14 Hlzs., dar. 2 Wdh.
Tit. Amoꝛ: die liebe.  Das diß büchlyn werd bekant/ Amoꝛ/ die lieb/ iſt eß  genant/ Des pfennings art/ vnd vndꝛw ſpyll/ wirt  hie vngeſpart/ tractiert vyll/ mā ſpꝛicht gkaufft lieb  hab nit wert/ wirt doch menicher da mit verſert/ diſe  lieb kauff das iſt mein rat/ vmb ein krützer gibt man  ein lot/ Doꝛ ynne ließ vnd vnd merck vff eben/ vmb ein  pfundt würdſtuß nit geben.  DrM … Weiteres nicht bekannt.
Vorlage: Duntze: Hupfuff.
Anm. 1. Sotheby’s (London) 1.VII.1994 Nr 13, dann Jörn Günther (Hamburg) m. Prov. Donaueschingen HB.
Anm. 2. Nach Duntze [1510/1511].
VD16 A 2321. Duntze: Hupfuff 150. Ce³ A-566. ISTC ia00566000.
Ann Arbor UL
(Fragm. 22 Bl.).
Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen.
Gesamtkatalog der Wiegendruckehttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/AMOR.htm • Letzte Änderung: 2012-11-26